ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 48 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(29/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đ/c cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021

(Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

 

THỨ BA

(30/11)

-Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đ/c cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

-Dự họp kiểm điểm đánh giá cuối năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

(Đ/c Quang).

 

 

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ TƯ

(01/12)

-Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đ/c cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

-Tham gia Đoàn kiểm tra Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU

(Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ NĂM

(02/12)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-10h00: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

 

 

-Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đ/c cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2021

(Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(03/12)

-Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Quang).

-8h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Mặt trận Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2021 (BTT và các Ban).

 

-Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Quang).

-14h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 12/2021

(Các Đ/c Đảng viên).

 

Tuần 48 năm 2021.doc

 
Về đầu