ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cũng như kêu gọi thế giới hãy cùng nhau ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”.
 
Ngày 09/5/2024, Tổng Bí thưu Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ý ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
 
Bao bì chứa chất thải thực phẩm có màu xanh lá cây; bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt khác có màu xám.
 
Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất (5.000.000 đồng), 02 giải nhì (mỗi giải 4.000.000 đồng), 02 giải ba (mỗi giải 3.000.000 đồng) và 05 giải khuyến khích (mỗi giải 2.000.000 đồng).
 
Người đứng đầu bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chốn...
 
Theo quy định tại khoản 1, Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 03 nhóm chính.
 
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, từ ngày 08/01/2024 đến ngày 23/04/2024, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 202...
 
Sáng ngày 24/01/2024, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 theo hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Cuộc...
 
Là câu nói bất hủ của Đồng chí Trần Phú thể hiện tinh thần phẩm chất, chí khí của một người cách mạnh kiên trung, bất khuất của Đảng trước lưỡi hái kẻ thù.
 
Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng 07/5/2024 Sau Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Sân vận động tỉnh Điện Biên
 
News created from date:
 
Về đầu