ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Tăng hệ số từ 1,0 lên 1,5 lần mức lương cơ sở đối với cá nhân được tặng hoặc truy tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.
 
Hồ sơ trình Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ chỉ nộp 01 bộ bản chính.
 
Lần đầu tiên quy định "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" để truy tặng cho cá nhân.
 
Bổ sung hình thức "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và hình thức Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
Bổ sung đối tượng xét danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân” cho đối tượng là “hộ sinh”
 
Bỏ tiêu chuẩn được tặng "Cờ của đoàn thể trung ương" khi xét tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng đối với tập thể.
 
Bổ sung thêm Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
 
Bỏ căn cứ "Đăng ký tham gia thi đua" khi xét tặng danh hiệu thi đua.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai ra quyết định tặng bằng khen đối với 344 tập thể, 440 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
 
Sáu tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã có nhiều nỗ lực để triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mang đậm màu sắc đặc thù ...
 
News created from date:
 
Về đầu