ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Hoạt động các Phong trào thi đua yêu nước

 
Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều 157, Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
 
 
Nhằm tiếp tục thực hiện công tác chăm lo cho đồng bào nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã vận động mạnh thường quân là Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai tài trợ và ...
 
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở trong năm 2022 đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, ban, ngành, tổ chức thành viên và Công an cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ tr...
 
Nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/...
 
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022) và 23 năm “Ngày Dân vận cả nước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến cá...
 
 
Sáng ngày 11/10/2022, xã Bảo Quang tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và phát động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của xã hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10/2...
 
 
News created from date:
 
Về đầu