ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Đối ngoại nhân dân

 
Ông Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia - Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai doạn 2024 - 2027.
 
Ngày 9/4/2024, tại thủ đô Viêng Chăn - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 03 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ba...
 
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là giải thưởng do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động hằng năm.
 
Đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai thăm, làm việc tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
 
 
Vừa qua, đoàn sinh viên tình nguyện thuộc tổ chức Les Enfants du Dragon (LEDD/Pháp) đã đến hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán xây dựng các căn nhà kiên cố mới.
 
Hội thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông chất lượng phục vụ công tác đối ngoại nhân dân và quảng bá du lịch Đồng Nai đến du khách trong và ngoài nước.
 
Đại hội XIII của Đảng xác định “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.
 
Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
 
News created from date:
 
Về đầu