ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Đặt câu hỏi

 

 

 Tìm kiếm

 
Câu 1: Hỏi về thẩm quyền giải quyết khiếu nại danh sách cử tri
Người hỏi: Lê Thanh Hậu Chuyên mục: Ý kiến cử tri
Email: haule@gmail.com Trạng Thái câu hỏi: Đã trả lời
Điện thoại: 0987345908 Ngày hỏi: 24/03/2016
Người trả lời: Admin Ngày trả lời: 24/03/2016
Hỏi:

Các khiếu nại về danh sách cử tri do cơ quan nào giải quyết?
Câu 2: Hỏi về nhiệm vụ của đại biểu HĐND
Người hỏi: Nguyễn Văn Sơn Chuyên mục: Ý kiến cử tri
Email: sonnguyen@gmail.com Trạng Thái câu hỏi: Đã trả lời
Điện thoại: 0613.832987 Ngày hỏi: 24/03/2016
Người trả lời: Admin Ngày trả lời: 24/03/2016
Hỏi:

Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì ?
Câu 3: Hỏi về việc ứng cử đại biểu HĐND các cấp
Người hỏi: Trần Văn Tuấn Chuyên mục: Ý kiến cử tri
Email: trantuan@gmail.com Trạng Thái câu hỏi: Đã trả lời
Điện thoại: 0918334002 Ngày hỏi: 24/03/2016
Người trả lời: Admin Ngày trả lời: 24/03/2016
Hỏi:

Những ai có quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân? Cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?
 
Về đầu