ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
Việc tổ chức sân khấu hóa tác phẩm về hình tượng tượng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ lịch sử nhằm lan tỏa việc học và làm theo Bác, nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân
 
Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác Hồ của chúng ta lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.
 
Đồng Nai vinh dự có tác giả Hà Lam Danh (huyện Long Thành) xuất sắc đoạt Giải A toàn quốc Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai...
 
Người khẳng định: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.
 
 
Phải rèn luyện cách nói giản đơn, rõ ràng, thiết thực, có đầu, có đuôi, có hồn, truyền cảm hứng, niềm tin, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được, làm được.
 
Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay...
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh họ...
 
Quyển sách là công trình tổng kết, đánh giá để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Từ một ấp còn hơn 30% hộ nghèo, đến nay ấp 4, xã Tân Hiệp (H.Long Thành) không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo đang phấn đấu xóa nghèo hoàn toàn trong năm 2021. Hệ thống giao thông nông thôn trong ấp đạt tỷ lệ hơn 98% đường nhựa, ...
 
News created from date:
 
Về đầu