ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 36 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(06/09)

-Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-14h00: Họp thống nhất về việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đ/c Trung).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

THỨ BA

(07/09)

-Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h00: Dự lễ tiếp nhận hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

 

 

THỨ TƯ

(08/09)

-Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

THỨ NĂM

(09/09)

-Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

[[

 

 

THỨ SÁU

(10/09)

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-14h00: Họp bàn thống nhất các nội dung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị dịch Covid-19 gây ra (Đ/c Hà).

 

Tuần 36 năm 2021.doc

 
Về đầu