ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 31 (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(02/08)

-9h00: Tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao 02 xe cứu thương do Tập đoàn Hưng Thịnh tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Định Quán (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

THỨ BA

(03/08)

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

THỨ TƯ

(04/08)

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

THỨ NĂM

(05/08)

-Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (Lãnh đạo cơ quan).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

[[

 

 

THỨ SÁU

(06/08)

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

Tuần 31 năm 2021.doc

 
Về đầu