ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 45

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

(08/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Vĩnh Cửu (Đ/c Độ, Đ/c Thắm).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h00: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

-14h00: Dự họp báo cáo kết quả rà soát, khảo sát thực chất số lượng đoàn viên, hội viên tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (Đ/c Trung).

-14h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Trảng Bom (Đ/c Độ, Đ/c Thắm).

 

THỨ BA

(09/11)

-Bồi đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 09-11/11/2021)  (Đ/c Quang).

-7h30: Dự hội nghị sơ kết “mô hình xây dựng và hoạt động của Lực lượng Dân quân nắm các hộ gia đình nơi cư trú” tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Đ/c Độ).

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Tân Phú (Đ/c Trung, Đ/c Thuận).

 

-14h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Định Quán

(Đ/c Trung, Đ/c Thuận).

 

 

THỨ TƯ

(10/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Tập thể Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Các Đ/c Lãnh đạo).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ NĂM

(11/11)

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Nhơn Trạch (Đ/c Hà, Đ/c Xuân).

                                                        

-14h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Long Thành (Đ/c Hà, Đ/c Xuân).

[[

 

 

THỨ SÁU

(12/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Thống Nhất

(Đ/c Trung, Đ/c Thuận).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Đ/c Quang).

-14h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại TP. Biên Hòa

(Đ/c Trung, Đ/c Thuận).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

Tuần 45 năm 2021.doc

 
Về đầu