ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 44 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(01/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Họp Ban Thường trực thường kỳ tháng 11/2021 (BTT).

-14h00: Dự cuộc họp thống nhất dự kiến nhân sự bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Hà).

THỨ BA

(02/11)

-Trao nhà tình thương và tặng quà cho đồng bào dân tộc tại huyện Xuân Lộc

(Đ/c Quang và Ban PT và TG-DT).

-8h00: Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số (BTT và các Ban).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ TƯ

(03/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-9h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021 (Các Đ/c Đảng viên).

-8h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Đ/c Hà).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ NĂM

(04/11)

-8h00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Đ/c Quang).

-8h00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND nhân tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh (Đ/c Trung).

-8h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 (Đ/c Hà).

-8h00: Đi thăm và trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Khối thi đua 10 tại huyện Trảng Bom và Định Quán (Đ/c Độ).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(05/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-9h00: Dự Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Quang).

-8h00: Đi thăm và trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Khối thi đua 10 tại huyện Nhơn Trạch (Đ/c Độ).

-8h00: Dự họp thống nhất các nội dung về Chương trình công tác năm 2022 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (Đ/c Xuân).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

Tuần 44 năm 2021.doc

 
Về đầu