ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 40 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(04/10)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h30: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

THỨ BA

(05/10)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Dự Hội nghị trực tuyến định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai (giai đoạn 2021-2025) (Đ/c Độ).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

THỨ TƯ

(06/10)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-9h30: Dự Lễ nhận bàn giao xe cứu thương tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Đ/c Trung).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ NĂM

(07/10)

-9h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ VII (khóa V) tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

[[

 

 

THỨ SÁU

(08/10)

-9h00: Dự họp bàn triển khai các lớp bồi dưỡng năm 2021 tại Trường Chính trị tỉnh

(Đ/c Độ).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

Tuần 40 năm 2021.doc

 
Về đầu