ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 39 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(27/09)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

THỨ BA

(28/09)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-14h30: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

 

 

 

THỨ TƯ

(29/09)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-14h30: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

-14h00: Dự Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X (Đ/c Hà).

 

 

THỨ NĂM

(30/09)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

[[

 

 

THỨ SÁU

(01/10)

-Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XI (cả ngày) (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

Tuần 39 năm 2021.doc

 
Về đầu