ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 46 (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(15/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại TP. Long Khánh (Đ/c Độ, Đ/c Thắm).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Cẩm Mỹ

(Đ/c Độ, Đ/c Thắm).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

THỨ BA

(16/11)

-8h00: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại huyện Xuân Lộc (Đ/c Hà, Đ/c Xuân).

-8h30: Tổ chức Lễ tiếp nhận và trao bảng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân và đơn vị ủng hộ (BTT).

 

-14h00: Dự họp thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X (Đ/c Hà).

 

 

THỨ TƯ

(17/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

-14h00: Dự họp thống nhất nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2022 tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

(Đ/c Hà).

-Tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BTT).

 

 

 

THỨ NĂM

(18/11)

-8h30: Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) (BTT và các Ban).

 

-Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Quang).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(19/11)

-7h30: Họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Đ/c Quang).

-8h00: Tổ chức Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện công tác về bảo đảm ATVSTP trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đ/c Trung).

 

Tuần 46 năm 2021.doc

 
Về đầu