ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính t...
 
Ngày 08/02/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định 57 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
 
"Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết” từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2022.
 
Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2022), mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, ...
 
Sáng ngày 19/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Ngày 17/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính ...
 
Ngày 14/01/2022, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT về tăng tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
 
Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Kế hoạch 05 năm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 – 2025.
 
 
76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
 
News created from date:
 
Về đầu