ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
 
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phon...
 
Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/W về những điều đảng viên không được làm, Quy định này thay thế Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011, cụ thể:
 
Trong hai ngày 21, 22/10/2021, tại Hội trường Nhà kính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2021.
 
Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Võ Nguyên Giáp ý chí sôi sục và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộ...
 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 15, năm 2021 – 2022
 
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chung tay phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng...
 
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức.
 
Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước trẻ em gia tăng. Vì vậy, mọi người dân cần nâng cao nhận thức, hành động về phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em.
 
Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) một quê hương giàu truyền thống cách mạng. Học hết bậc sơ ...
 
News created from date:
 
Về đầu