ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tối ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tr...
 
Sáng ngày 23/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Phùng Khánh Tài, Ph...
 
Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).
 
Các câu chuyện tham gia hội thi phải là người thật, việc thật, có những việc làm hành động, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, nhân rộng ở cơ quan, đơn vị, địa phương và trong quần chúng nhân dân.
 
Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là hiện thân tiêu biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân.
 
“Thời gian tới, báo chí cần tiếp tục duy trì, làm tốt công tác phản biện xã hội để góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước”
 
Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature).
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia vào "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2045" với nhiệm vụ gì?
 
Sáng 17/5, Đảng bộ khối vận thành phố Long Khánh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
News created from date:
 
Về đầu