ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Võ Nguyên Giáp ý chí sôi sục và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộ...
 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 15, năm 2021 – 2022
 
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chung tay phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng...
 
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức.
 
Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước trẻ em gia tăng. Vì vậy, mọi người dân cần nâng cao nhận thức, hành động về phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em.
 
Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) một quê hương giàu truyền thống cách mạng. Học hết bậc sơ ...
 
Cách đây 80 năm, Mặt trận Việt Minh được thành lập, thể hiện tính sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết hết thảy dân tộc, tạo sức mạnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đánh đ...
 
Ngày 09/3/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đản...
 
Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (thứ Bảy).
 
 
News created from date:
 
Về đầu