ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909 là người dân tộc Tày, tại xóm Lạc Phạn, xã Nhân Lý (nay là xã Hoàng Văn Thụ), châu Điềm He, huyện Văn Uyên (nay là huyện Văn Lãng), tỉnh Lạng Sơn.
 
Vấn nạn “ô nhiễm trắng” ở Việt Nam đang tăng lên ở mức báo động. Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển.
 
Thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư, ngày 4/1/2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Tuyên giáo Trun...
 
Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Cửu. sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện lần thứ 3 khó...
 
Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, ...
 
​Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới tại tỉnh Bạc Liêu.
 
Cụ Nguyễn Văn Tố với sự nghiệp “khai dân trí, chấn dân khí” ở Việt Nam
 
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhằm xây dựng “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự t...
 
Gần 44 năm trôi qua, ông Trịnh Ngọc Ước (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hiện ngụ tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vẫn nhớ như in thời khắc chứng kiến Tổng th...
 
Ngày 13-3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
 
News created from date:
 
Về đầu