ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Tin Tức thời sự

 
Sáng 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Ngày 25/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chiều ngày 25/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, danh sách cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, ...
 
Sáng ngày 24/02/2021, tại Hội trường Trụ sở xã Bảo Quang, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Thực hiện kế hoạch số 258/KH-MTTW-BTT, ngày 01/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội...
 
Sáng 08/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Long Khánh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 20...
 
Sáng ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhâ...
 
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Vào lúc 14h30, ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy...
 
Chiều ngày 05/02/2021 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứn...
 
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 04/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Na...
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. (05/02/2021)
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV ĐƠN VỊ TỈNH ĐỒNG NAI (05/02/2021)
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026 (05/02/2021)
HUYỆN CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT THỎA THUẬN VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026 (05/02/2021)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (04/02/2021)
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP ĐỂ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ (02/02/2021)
Tổ chức tập huấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (01/02/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Định Quán phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (01/02/2021)
Trao 5.000 phần quà tết cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành (25/01/2021)
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Giữ vững niềm tin vào Đảng (25/01/2021)
News created from date:
 
Về đầu