ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân ...
 
Cùng với toàn Đảng, toàn dân ta, đội ngũ những người làm báo trong làng báo chí cách mạng Việt Nam đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tron...
 
Hiện là Trưởng Ban Dân vận thành ủy Long Khánh, nhưng đến nay, khi nhắc đến đồng chí Phạm Văn Hoàng, nhiều người vẫn nhớ và thường gọi với cái tên thân mật là “anhHoàng Tuyên giáo”, bởi trước đây đồng chí có nhiều năm gắn bó với công t...
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương ...
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam, sinh ngày 19-5-1890 tại làng Sen (H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Người đã dành trọn cuộc đời hiến dâng cho dân, cho nước.
 
Ngày 18/5/1946, trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề: “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”, bài báo đã chính thức thông báo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 19/5/1890.
 
Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đ...
 
Trong những năm ở Phủ Chủ tịch, Bác đã sống hàng ngày như thế nào?
 
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là toàn bộ những quan điểm, đạo đức và chính trị bắt nguồn từ con người với nhu cầu được giải phóng, đất nước được độc lập, con người được tự do, hạnh phúc. Đạo đức Hồ Chí Minh là tư tưởng vì con người, ch...
 
Anh Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1977, ấp Cây da, xã Bình Lộc là gương điển hình tiêu biểu trong công tác vận động thực hiện làm đường bê tông ngõ hẻm.
 
News created from date:
 
Về đầu