ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Đến ngày 17/02/2021 toàn tỉnh hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
 
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 202...
 
Điều 19 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2015 có quy định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử như sau:
 
Những trường hợp người ứng cử ĐBQH không đạt trên 50% phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.
 
Sáng 13/1, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ...
 
Năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố không thể thiếu để thực hiện t...
 
News created from date:
 
Về đầu