ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Nếu không có gì thay đổi, thời gian còn rất ngắn nữa, nhiệm kỳ đại hội Đảng 12 sẽ khép lại, mở ra một nhiệm kỳ mới. Càng gần đến ngày đó, “lò” chống tham nhũng càng rừng rực lửa…
 
75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quy...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh, HĐND, UBND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh được triển khai thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả t...
 
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội...
 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 34 Hội nghị phản biện xã hội
 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua 22 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX
 
Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng huyện Nhơn trạch đã tổ chức 233 cuộc giám sát.
 
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương đưa gói an sinh này đến các đối tượng bị ảnh hưởng.
 
Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng và UBND tỉnh trong việc quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua
 
News created from date:
 
Về đầu