ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong những năm qua, hoạt động tham gia góp ý xây dựng ...
 
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức nhiều cuộc phản biện xã hội, góp phần tăng cư...
 
Công bố rõ quy hoạch để ổn định cuộc sống người dân
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Cử tri quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện các dự án; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Dự án Luật đặc khu
 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, từ đầu năm 2018 đến nay, MTTQ các cấp tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững...
 
Cử tri, nhân dân quan tâm đến dự án Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (Luật đặc khu); công tác phòng chống tham nhũng
 
Sáng 27/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương 6 tháng đầu năm 2018. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư ...
 
Thực hiện kế hoạch 251/KH-MTT ngày 23/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.
 
News created from date:
 
Về đầu