ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 
Cội nguồn sức mạnh của Đảng là gắn bó máu thịt với nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tr...
 
Từ 01/01/2021, có nhiều điểm mới trong quy định về ngày nghỉ phép hàng năm, ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng của người lao động (NLĐ) tại Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực.
 
 
Nếu không có gì thay đổi, thời gian còn rất ngắn nữa, nhiệm kỳ đại hội Đảng 12 sẽ khép lại, mở ra một nhiệm kỳ mới. Càng gần đến ngày đó, “lò” chống tham nhũng càng rừng rực lửa…
 
75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quy...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh, HĐND, UBND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh được triển khai thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả t...
 
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội...
 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 34 Hội nghị phản biện xã hội
 
News created from date:
 
Về đầu