ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Sáng 19/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị Phản biện xã hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Chiều 18-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
 
Ngày 15-6-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội c...
 
“Nhân dân vẫn còn lo lắng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) sẽ bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tôi đề nghị các ngành chuyên môn cầ...
 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên năm 2019, MTTQ các cấp tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp ...
 
Giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiệm vụ này được khẳng định trong Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt...
 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, năm 2019 MTTQ các cấp trân địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững m...
 
(Mặt trận) - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Bài viết nghiên cứu một số khía cạnh về thực hành dân chủ trực tiếp của nhân dân và dân ch...
 
Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phản ánh được nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri với các cơ quan n...
 
Cử tri, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2019
 
News created from date:
 
Về đầu