ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Cử tri, nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh.
 
Cử tri quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án thu hồi đất
 
Cử tri phán ánh công tác quy hoạch còn nhiều bất cập
 
(ĐN)- Chiều 26-11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để xem xét một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã đến dự và tham gia chủ trì hội ...
 
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chươ...
 
 
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong những năm qua, hoạt động tham gia góp ý xây dựng ...
 
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức nhiều cuộc phản biện xã hội, góp phần tăng cư...
 
Công bố rõ quy hoạch để ổn định cuộc sống người dân
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
 
News created from date:
 
Về đầu