ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Sáng ngày 02/8/2018, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, năm 2018.
 
Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy Nhơn Trạch, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, phương hương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Khối Thi đua số 10 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018.
 
Ngày 1/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
 
Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cườ...
 
Toàn văn Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Sáng 11-5, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủ...
 
Chiều 16/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tiến hành họp nhằm thông qua kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ...
 
Kết thúc năm 2017, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 02 tập thể được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, 03 tập thể, 04 cá nhân được tặng bằng khen.
 
Chiều ngày 27/02/2018, tại Hội trường Công ty Viễn thông Quân đội Viettel Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2018.
 
News created from date:
 
Về đầu