ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được 1.542 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp 1.116 tỷ 717 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 08/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
 
Khối thi đua 10 đã tổ chức đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ cho các em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19
 
79 tập thể, 72 cá nhân trong hệ thống Mặt trận có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được khen thưởng
 
Mục tiêu sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này là nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
 
Ngày 14/8/2021, tại phiên họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịc...
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chiều ngày 05/3/2021, tại hội trường Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Khối thi đua 10 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 26 đến ngày 01/02/2021 với sự tham dự của 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, gồm các đoàn của 63 tỉnh, thành và 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tại ngày làm việc thứ 2 của Đạ...
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai
 
News created from date:
 
Về đầu