ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Những năm qua, phong trào thi đua, yêu nước của Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú.
 
Sáng 22-4, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua và tôn vinh điển hình t...
 
Vừa qua, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung thảo luận của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
 
Sáng ngày 16/3/2022, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong ...
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được 1.542 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp 1.116 tỷ 717 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 08/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
 
Khối thi đua 10 đã tổ chức đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ cho các em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19
 
79 tập thể, 72 cá nhân trong hệ thống Mặt trận có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được khen thưởng
 
Mục tiêu sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này là nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
 
Ngày 14/8/2021, tại phiên họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịc...
 
News created from date:
 
Về đầu