ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Ngày 11-10, tại Trung tâm VH-TT xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Khối thi đua 10 đã tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2020.
 
Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2020, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom, Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua, yêu nước 6 tháng cuối ...
 
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và có dấu ấn.
 
“Những gia đình đầu tiên bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để Nhà nước xây dựng Sân bay Long Thành là những gia đình gương mẫu, nêu cao trách nhiệm công dân”.
 
Vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâ...
 
"Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, làm sao khen thưởng thực chất đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tạo niềm tin trong nội bộ và nhân dân".
 
Chiều ngày 25/02/2020, Khối thi đua 10 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì ngư...
 
Mức tiền thưởng được quy định tại các Điều 69 đến 74 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Th i đua Khen thưởng năm 2013.
 
News created from date:
 
Về đầu