ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
  • Tỉnh Bắc Giang ủng hộ tỉnh Đồng Nai 80 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm
  • Các tu sĩ giáo phận Xuân Lộc tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
  • Tăng cường công tác chăm lo cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
 

 Hoạt động các Phong trào thi đua yêu nước

 
 

 Các mô hình điển hình

 
Đến nay, hầu hết các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Lộc An (H.Long Thành) đều đã cơ bản hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đang quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
 

 Tôn giáo - Dân tộc

 
 

 Đối ngoại nhân dân

 
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
 

 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 
 

 Công tác người cao tuổi

 
Hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh...
 
Về đầu