ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
  • Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết về...
  • Giám sát Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đ...
  • Lấy lợi ích của người dân đưa lên hàng đầu
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
 

 Hoạt động các Phong trào thi đua yêu nước

 
 

 Các mô hình điển hình

 
Thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bà xã Hàng Gòn, thành phố Long Khách có sự đóng góp không nhỏ của bà Quách Thị Toan, người cán bộ Mặt trận luôn nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo, sâu sát với Nhân dân.
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phon...
 

 Tôn giáo - Dân tộc

 
 

 Đối ngoại nhân dân

 
Bộ Chính trị giao cho Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; triển khai các hoạt động, phong trào và giám sát, phản biện xã hội đối với việc ...
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
 

 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 
Một trong những xu thế xuất hiện nhiều trên thị trường bán lẻ giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 là người tiêu dùng ngày càng mua sắm theo hướng tiêu dùng đa kênh, đa phương tiện, kết hợp các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
 

 Công tác người cao tuổi

 
 
Về đầu