ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
  • Phát động
  • Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng lễ Phật đản
  • Khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2022
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
 

 Hoạt động các Phong trào thi đua yêu nước

 
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030". Ban Biên tập t...
 

 Các mô hình điển hình

 
Ông Hoàng Thế Hồng, sinh năm 1959, hiện đang sinh sống tại ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh; là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số người Hoa
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
Nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính t...
 

 Tôn giáo - Dân tộc

 
 

 Đối ngoại nhân dân

 
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
 

 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 
Ngày 16/3/2022, đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hà...
 

 Công tác người cao tuổi

 
 
Về đầu