ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
  • Chung tay ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19
  • Lễ phát động đợt cao điểm  quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
  • Chung tay chăm lo an sinh xã hội
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Thực hiện quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trung ương, quá trình triển khai và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ...
 

 Hoạt động các Phong trào thi đua yêu nước

 
 

 Các mô hình điển hình

 
Đến nay, hầu hết các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Lộc An (H.Long Thành) đều đã cơ bản hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đang quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.
 

 Tổ chức - Tuyên giáo

 
 

 Tôn giáo - Dân tộc

 
 

 Đối ngoại nhân dân

 
 

 Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

 
​Sơ Trần Thị Kim Hường, năm nay đã 73 tuổi, gắn bó với Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên từ năm 2006 đến nay với cương vị Giám đốc. Trong thời gian đó, Sơ đã nỗ lực không ngừng để biến nơi đây thành chốn yên bình, an vui với các cụ ...
 

 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 
 

 Công tác người cao tuổi

 
 
Về đầu