ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 11 khóa VI
Số/Kí hiệu 12/TM-MT
Ngày ban hành 13/07/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​Thư mời dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  huyện lần thứ 11 khóa VI, sơ kết 6 tháng và sơ kết giữa nhiệm kỳ

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 12.TM dự hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu