ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết quả giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ huyện 6 tháng năm 2017
Số/Kí hiệu 26/BC-MT
Ngày ban hành 19/06/2017
Người kí Chủ tịch Nguyễn Văn Nghĩa
Trích yếu

​Kết quả giám sát và phản biện xã hội của  Ủy ban MTTQ huyện 6 tháng năm 2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 26.BC Hoạt động giám sát phản biện xa hoi 6 thang 2017.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu