ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017
Số/Kí hiệu 27/BC-MT
Ngày ban hành 26/06/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​Báo cáo Sơ kết  phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua  khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 27.BC sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu