ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v Phối hợp hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợ
Số/Kí hiệu 41/MT
Ngày ban hành 26/06/2017
Người kí PCT Đinh Tuấn Đạt
Trích yếu

​V/v Phối hợp hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Tân Phú
Tài liệu đính kèm Chon 41.VV kêu gọi đợt vận động toàn dân đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm TBLS.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu