ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo
Số/Kí hiệu 09/BC-MTH
Ngày ban hành 04/02/2017
Người kí Nguyễn Văn lai
Trích yếu

Báo cáo Kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bom​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Trảng Bom
Tài liệu đính kèm Chon 04. BC ket qua chức lấy ý kiến (bo sung theo tinh).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu