ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược
Số/Kí hiệu 445/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/08/2022
Người kí Phạm Minh Tâm
Trích yếu

báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV BC 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu