ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo Cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội trong tháng 8-2022
Số/Kí hiệu 175/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/08/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Báo Cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội trong tháng 8-2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 175-BC tình hình nhân dân và dư luận xã hội trong tháng 8-2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu