ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tuyên truyền, phổ biến nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số/Kí hiệu 2001/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/07/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

tuyên truyền, phổ biến nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 2001 MTTQ-BTT_0001.pdf
Chon Tài liệu tuyên truyền nội dung Bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu