ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2022
Số/Kí hiệu 1772/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/04/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v định hướng nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 126.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu