ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2022
Số/Kí hiệu 96/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/03/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 44-HD Thidua Nam 2022.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu