ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
Số/Kí hiệu 1451/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/10/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 302 .CV trien khai chi thi so 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu