ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản triển khai app Mobile Thông tin tuyên giáo
Số/Kí hiệu 1429/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/10/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​triển khai app Mobile Thông tin tuyên giáo​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 283.CV -Trien khai app Mobile Thong tin tuyen giao.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu