ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đề nghị báo cáo công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021
Số/Kí hiệu 1413/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/10/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v đề nghị báo cáo công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GSCBĐV.docx
Chon Phụ lục Số liệu giám sát CBĐV^J CTCB của MTTQ VN các tỉnh.docx
Chon 289.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu