ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phân bổ số lượng khu dân cư lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc năm 2021
Số/Kí hiệu 1410/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/10/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v phân bổ số lượng khu dân cư lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 278. PHIẾU GIỚI THIỆU CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH DỰ NGÀY HỘI ĐĐK NĂM 2021.doc
Chon 277.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu