ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v triển khai phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII
Số/Kí hiệu 1296/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/08/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v triển khai phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon decuongthongbaonhanhhntw3 kxiii.pdf
Chon 236.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu