ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị
Số/Kí hiệu 76/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/06/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 186-HD Tuyentruyen KL92 của BCT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu