ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rá
Số/Kí hiệu 75/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/06/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2021-2025” trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 187. HD. Đề án Chống rác thải nhựa.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu