ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân trong tham gia thực hiện công
Số/Kí hiệu 1164/CV-MTTQ
Ngày ban hành 02/06/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân trong tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 160. CV. hd khen thưởng bầu cử.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu