ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị
Số/Kí hiệu 1151/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/05/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon phiếu khảo sát cấp huyện, xã.docx
Chon 152.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu