ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Công tác phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
Số/Kí hiệu 68/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/04/2021
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 103 phong chong tội phạm.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu