ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD công tác phối hợp thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021
Số/Kí hiệu 65/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/04/2021
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác phối hợp thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 101 mua bán người.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu