ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
Số/Kí hiệu 1096/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/04/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 126.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu