ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp n
Số/Kí hiệu số 98/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 18/03/2021
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT.docx
Chon KH 55 gs docx.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu