ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
Số/Kí hiệu .
Ngày ban hành 24/03/2021
Người kí .
Trích yếu

​Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 2.jpg
Chon 3.jpg
Chon 1.jpg

Văn bản liên quan

 
Về đầu