ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận tỉnh năm 2021
Số/Kí hiệu 60/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/03/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận tỉnh năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 62.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu