ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2021
Số/Kí hiệu 58/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/02/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 41. HDTĐ 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu