ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩ
Số/Kí hiệu Số: 90/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/02/2021
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường,

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước,

quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KE HOACH PBGDPL 2021.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu