ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2021
Số/Kí hiệu Số: 95-KH/ĐĐ.MTTQ
Ngày ban hành 26/02/2021
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

 

KẾ HOẠCH

Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh năm 2021

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH GS 36.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu