ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2021
Số/Kí hiệu Số: 52/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 19/02/2021
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 06- HD công tác DT 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu