ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản kiểm tra, giám sát công tác Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp
Số/Kí hiệu 49/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/02/2021
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thống Nhất​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 02 - 49 - Ke hoach kiem tra giam sat cong tac bau cu 2021 - 2026.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu